Zajęcia umuzykalniające w Młodzieżowym Domu Kultury PDF Drukuj Email

Od 12.09.2011 w każdy poniedziałek i piątek obie grupy dzieci 5 - letnich biorą udział w zajęciach umuzykalniających w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Odyńca. Zajęcia te mają na celu wspieranie rozwoju, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci. Atmosfera Domu Kultury i profesjonalizm osoby prowadzącej zajęcia sprzyja twórczym działaniom naszych wychowanków.

P.S. Dziękujemy rodzicom za dostarczenie nam ilustracji i wiadomości o sowach puchaczach - bohaterach nowo poznanej piosenki "Rada Puchaczy".